Baktığımız her yerde renkleri görürüz. Hayatımızın hemen her yerine yayılmış olan renkler aslında bizim için önemli bir alandır. Renkler bizim üzerimizde etki bırakarak tercihlerimizi yönlendirirler. Araştırmalarda renk tercihleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Peki sizce cinsiyete göre renk tercihlerinin etkilenmesi genetik midir çevresel midir? Elbette çevreseldir. Renkler farklı kültürlerde farklı anlamlar ifade eder. Bizler de içinde bulunduğumuz kültürden etkileniriz ve renk tercihlerimiz böyle şekillenir. İçinde bulunduğumuz kültürde ise pembe renk kızlara mavi renk ise erkeklere tahsis edilmiş gibidir. Yeni kimliklerde bu değişse bile eski kimlik kartlarında kızlara pembe erkeklere mavi renkte kimlikler çıkartılması kültürümüzde renklerin cinsiyet ile ilişkisine bir örnektir. Kız çocuğu doğmadan pembe odalar döşenirken erkek çocuğuna mavi odalar döşenir. Bunun içinde büyüyen çocuk da kendisine yöneltilen renkleri tercih etmeye başlar. Oysaki renklerin cinsiyeti yoktur. Bazı söylemler ise işleri ileri boyuta taşıyarak çocukların sağlıklı gelişimi için tehlikeli bir hal alır. Pembe giymiş erkek çocuğa ‘Kız gibi olmuşsun, erkek adama yakışır mı?’ gibi cümleler ne kadar masum ve esprili görünse de kaçınılması gereken cümlelerdir. Yapılan başka bir araştırmada erkek çocuklarının yaşı ilerledikçe, kullandıkları renk sayısında azalma olduğu görülmüştür.  Bu sonuç renklerin çeşitliliğinin coşkusal tepkileri yansıttığı varsayımı üzerinden yorumlandığında ise kültürel cinsiyet rollerinin erkeklerin duygularını ketlediği yorumu yapılabilir. Bu sebeple örnekte yer verilen benzeri cümlelerden kaçınarak çocukların coşkusallıklarını ketlemekten kaçınmalıyız.

Kaynakça:

Bilgin, A., ve İşler, A. (2008). Cinsiyet farklılıklarına göre çocukların renk tercihleri. Eğitim Bilimleri 3(4), 731-741.

Çalışkan, N., ve Kılıç, E. (2014). Farklı kültürlerde ve eğitimsel süreçte renklerin dili. Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 3, 69-85.

Ustaoğlu, E. (2007). Renklerin insan yaşamındaki yeri. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

MONTESSORİ EĞİTİMCİSİ HABİBE NUR ELMACI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?